MyLightningDetection

Informácie

Dôležité upozornenie

Nenesieme zodpovednosť za úplnosť, kvalitu a presnosť informácií na našich stránkach. Nenesieme zodpovednosť za škody vzniknuté spoliehaním sa a používaním dát z našej stránky

Všeobecné

Blitzortung.org je súkromná sieť staníc pozorovateľov bleskov, ktorí zachytávajú elektromagnetické signály bleskov. Spolu s časovou značkou a pozíciou stanice je možné vypočítať z týchto signálov pozíciu bleskov (metódou TOA - time of arrival method - čas zachytenia signálu). Viac informácií nájdete na hlavnej stránke projektu na: www.blitzortung.org.

Presnosť

Presnosť je veľmi dobrá, niekedy až na úroveň nižšiu ako 1 km. To je v podstate vyrovná komerčnom detekčným systémom.

Účasť

Svoj príjimač si musíte zostaviť sami. S ním sa potom môžete zapojiť do našej siete a získate prístup k všetkým dostupným údajom o bleskoch. Viac informácií na: Blitzortung.org> Pokryte svoju oblasť. Pozri tiež: Wetter-Board

MyBlitzortung

Vizualizácia na tejto stránke sú vytvárané programom MyLightningDetection (MyBlitzortung). Nemožno zaručiť, že tento softvér poskytuje správne informácie! Tieto dáta môžete použiť na vlastnú zodpovednosť! MyLightningDetection je bezplatný software. Viac informácií na: www.myblitzortung.org.

Využitie dát

Poskytovaná dáta na Blitzortung.org sú využívaná iba pre súkromné a nekomerčné účely. Nie sme komerčné informačnou službou o dátach o bleskoch! Viac informácií na: Blitzortung.org